Groenstraat 13 - Agastache blackadder

 

Bijenplanten

Honingbijen, wilde bijen, hommels, zweefvliegen… zijn welkome gasten in onze tuinen. Ze zijn als bestuivers belangrijke hoofdrolspelers in de voedselproductie. Zonder bestuivers minder voedsel!

In de kranten kunnen we vaak lezen over de problemen met de bijenpopulaties. We plaatsen insectenhotelletjes, we beseffen dat het gebruik van gifstoffen schadelijk is en we kiezen de gepaste beplanting. In onze tuinen kunnen we kiezen voor planten die de bestuivers voorzien van veel pollen en nectar. Vraag naar onze folder over bijenplanten.

Bezoek SAPOLL en ontdek de bijzondere wereld van de bestuivers.